Ayahuasca in Nederland
    Free your mind

In de afgelopen 18 maanden zijn er, vooral in de V.S, ruim 70 holistische artsen onder verdachte omstandigheden dood gevonden. 


Zij werkten allen aan dezelfde soort studies met name op het gebied van de effecten van inentingen en vaccinaties. Zij vonden vebanden met kanker, autisme en tal van andere zaken. De stof nagalese speelt daarin een rol. 

Zo was Dr. Jeff Bradstreet al door collega's gewaarschuwd dat zijn ontdekking hem in gevaar zou kunnen brengen. En wat blijkt? Enige tijd later is hij dood gevonden, oorzaak: de lage waterstand van een riviertje  ????? En zo zijn er nog 69 andere atsen dood gevonden en onmiddellijk na hun dood wordt al hun onderzoek en  materiaal van het Internet gewist. 

Het is voor velen duidelijk wie hier achter zitten. Big Pharma heeft haar handschoenen uitgetrokken, omdat haar toekomst op het spel staat. 

Mensen wordt wakker. Dit soort zaken gebeurt immers al eeuwenlang. Als je je tegen de status quo keert en er is heel veel geld (of andere belangen mee gemoeid). Kop eraf. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En dat gebeurd ook bij andere onderzoeksjournalisten. 

Voor het volledige artikel verwijs ik naar: 

http://www.earth-matters.nl/11/14052/verborgen-nieuws/alternatieve-dokters-blijven-vermoord-worden#