Ayahuasca in Nederland
    Free your mind

Wat is Energy Healing?

In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat het energiesysteem dat zich rondom het fysieke lichaam bevindt  de blauwdruk vormt voor het fysieke, emotionele en mentale lichaam. Alle lichamelijke, emotionele en mentale klachten hebben een energetische component in het energie lichaam. De snelste en meest effectieve manier om ergens van te genezen is om in het energiesysteem de constructie  te verwijderen die de klacht veroorzaakt. En in het hierna volgende artikel zal ik daar vele voorbeelden van geven.

Oorlog om energie

De menselijke soort leeft al duizenden jaren lang in oorlog. Als we de menselijke geschiedenis bekijken dan  wordt het bestaan hier op Aarde gekenmerkt door strijd ( het recht van de sterkste)  en oorlog om land , gebied, voedsel, macht, geloof en religie en geld. Wat maar heel weinig mensen zich beseffen  is dat de werkelijke oorlog die  plaatsvindt een oorlog om energie is. Daar heb ik heel veel voorbeelden van die later in dit artikel besproken zullen worden.

Ik heb zelf geen fysieke oorlog mee gemaakt, maar ik  ben wel beïnvloed geweest door ouders, grootouders, tantes en ooms die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Bij veel mensen zien we in het energiesysteem dat de (oorlogs) trauma’s van ouders en voorouders energetisch aan hen zijn door gegeven. Meestal in de vorm angsten en een gevoel van bestaans onzekerheid en depressie. Het enorme aantal mensen dat momenteel aan angst stoornissen, wanhoop en depressie lijdt zegt hierover genoeg. De medische reguliere wetenschap heeft daar geen antwoorden op en schrijft pillen voor. Bijvoorbeeld, een 52-jarige vrouw zocht mijn hulp voor emotionele en lichamelijke klachten. Zij slikte pillen tegen angst, weer andere pillen tegen agressie en ook nog pillen voor hoge bloeddruk. Tijdens de behandeling bleken al de oorzaken voor deze klachten terug te leiden op blokkades in het energiesysteem veroorzaakt door trauma’s van eigen vorige leven, ouders en voorouders. Na het verwijderen van de energetische lading, die wij zien als een energievorm, een bepaalde constructie, die weggehaald kan worden verdwenen de klachten.

Zo heb ik eindeloos veel voorbeelden waarmee een ik een heel boek kan vullen. Mijn collega genezer Barbara en ik hebben honderden mensen behandeld met allerlei uiteenlopende klachten waarvan de oorzaak altijd in het energiesysteem terug te vinden is. Omdat dit de basis en blauwdruk van het fysieke systeem is de snelste en meest effectieve manier om van klachten, pijnen en kwalen de energetische vorm te verwijderen. Wij noemen dat Energy Healing. Ik werk met heel veel internationale groepen mensen uit geheel Europa waarbij de voertaal Engel is en dit artikel wordt ook vertaald voor mijn Engelstalige website. Daarom gebruik ik in dit artikel veel Engelstalige woorden, vaak omdat ik die beter vind.

De methodes die Barbara en ik gebruiken om energetische ladingen c.q. constructies uit het energiesysteem te verwijderen zijn heel onconventioneel en worden voor zover ik weet in Europa nauwelijks door andere genezers toegepast. Want ja, hoe doe je dat eigenlijk?


Hoe werkt onze vorm van ENERGY HEALING?

Het energiesysteem, sommige mensen noemen dat de aura, (maar wij vinden dat geen prettig woord) is voor de meesten van ons niet zichtbaar voor het fysieke oog. De meeste mensen zijn niet in staat om te zien, waar te nemen ( met het blote oog) dat hun fysieke of emotionele klacht een component heeft in het energie systeem. 

Door het jarenlang behandelen van mensen op de onconventionele geneeswijze die wij gebruiken zijn Barbara en ik meesters geworden in het zien en herkennen  van blokkades en constructies binnen het energiesysteem. Hoe wij dat hebben geleerd is zo een lang verhaal om  uit te leggen en valt buiten dit artikel. Lees hiervoor op mijn website oa. Hoofdstuk getiteld Over Mijzelf. In het heel kort gezegd heb ik op dit moment bijna twintig jaar ervaring met allerlei vormen van energetische healing zoals die in verschillende delen van de wereld worden toegepast, Zuid-Amerika, Afrika, India.  Het gebruik van bewustzijnsverruimende planten zoals ayahuasca, sjamanistische kennis uit Ecuador ( Shuar-Indianen) mediumschap
( Brazilie) meditatie-technieken (India) planten en kruiden geneeskunde en homeopathische kennis uit Nederland en spirituele kennis uit Afrika spelen hierbij een belangrijk rol.

Volgens onze waarnemingen in het energiesysteem bevinden zich daarin allerlei zaken (energetische constructies) die verwijderd kunnen worden. En hoe doen we dat dan? Tja, door het zelf over te nemen en uit te spugen. Ik zeg niet voor niets dat onze healing methodes onconventioneel zijn. Wat wij doen is vergelijkbaar met wat traditionele sjamanen/genezers uit Zuid Amerika doen en wij hebben het daar ook onder andere geleerd. Wij nemen de energie over via onze hand en mond en spugen die dan uit. Wij doen dat nu al zo lang dat die handeling een soort van automatisme is geworden. Dat gaat heel gemakkelijk en soepel, het gaat VANZELF.  Maar er gaat een enorme training en ervaring aan voor af en een bepaald talent of begaafdheid. Wij hebben dit wel aan een aantal andere mensen geprobeerd te leren, maar tot op heden is er maar een enkeling die dit ook heeft kunnen leren. Dat vinden wij erg jammer, trouwens. Er is zoveel behoefte, dringende noodzaak voor dit soort behandelingen en op dit moment zijn wij daarin totale pioniers. Met dit artikel willen wij ons werk onder de aandacht brengen om daarmee andere mensen te inspireren. Want:

Zolang mensen zich niet bewust zijn dat alle lichamelijke, emotionele en spirituele problemen hun oorzaak in het energiesysteem hebben, zullen er ook geen healers zijn die technieken ontwikkelen om het energiesysteem te behandelen.

Zijn er dan helemaal geen andere mensen die het energiesysteem kunnen behandelen. Jawel, er zijn vele anderen en dat gaat met min of meer succes. Ik ken bijvoorbeeld een ongelofelijk kundige en ervaren homeopathische arts, die energetische blokkades (trauma’s uit dit en vorige levens) met veel succes behandeld met homeopathische middelen. Maar:
 a) er zijn mensen die zijn energetisch zo vervuild zijn daarbij werkt homeopathie helemaal niet of veel te licht
b) in dit geval is het ook duidelijk de persoon, deze ervaren en zeer kundige arts, die een grote rol speelt bij diagnostisering en behandeling. En de methode die deze man daarvoor gebruikt is  heel onconventioneel en heb ik nog nooit bij een andere homeopathische arts gezien. En zijn methode is net zo uniek als die van ons, zal ik maar zeggen.

Er zijn natuurlijk veel andere vormen van energy-healing, maar heel eerlijk gezegd zien wij dar bar weinig resultaat van. Waarom. Veel mensen die met energie werken begrijpen niet dat energie in 3D ook een fysieke component heeft.  Ook al is het energiesysteem niet zichtbaar voor het blote oog en omdat alles in 3 D een materiele manifestatie heeft, moet er ook letterlijk iets van energie uit het energiesysteem worden weggenomen. Een klacht, een kwaal, een blokkade kun je niet weg toveren of via intentie laten verdwijnen. Dat werkt niet .Een ding weten wij echt 100% zeker. Dat werkt of helemaal niet of alleen gedeeltelijk.

Ook al is energie voor het blote oog niet zichtbaar, het heeft wel een manifestatie, een fysieke component ,een bepaalde frequentie, zal ik maar zeggen. En die fysieke manifestatie halen wij uit het energiesysteem en die spugen we uit. Daardoor verdwijnt die energetische lading ook echt. Wij zien dat als mensen via intentie proberen een bepaalde klacht of trauma te laten verdwijnen, dat de energetische lading dan gewoon blijft zitten. Mentaal word je er misschien wel iets beter van, maar de energetische belasting blijft gewoon zitten waar die altijd zat.

Bijvoorbeeld, wij hebben erg veel mensen behandeld die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Sommige lijden daar nog steeds onder  en anderen menen het verwerkt te hebben.  Ik heb veel mensen gehad die mij kwamen voor een behandeling en meenden het trauma van seksueel misbruik via gesprekstherapie en emotionele trainingen verwerkt te hebben.  Zij konden er mee leven, is een vaak gehoorde uitspraak. Als wij echter in hun energiesysteem kijken zien wij de enorm energetische lading er echter nog volledig zitten. Is dat erg? Ja. Want het belast het energiesysteem en het fysieke systeem nog steeds heel zwaar en ondermijnt het immuunsysteem op allerlei manieren. En dan word je vatbaar voor allerlei ziekten en kwalen en vaak ook tot allerlei vormen van kanker. Ook leidt het vaak tot grote emotionele blokkades waarvan mensen denke dat ze het opgelost hebben,maar toch vaak niet zo blijkt te zijn

Onze ervaring is:
Alle energie heeft een fysieke, materiële component en daarin dient iets gewijzigd te worden via een fysieke handeling:

a) zoals wij doen via het fysiek verwijderen van de energetische belasting en die uitspugen (snelste en meest effectieve manier)

b) jezelf deprogrammeren via een fysieke handeling, zoals wij dat aanbieden met de methode Infinite Healing. Maar dat is minder effectief, duurt veel langer en de hele grote blokkades, trauma’s en aanhechtingen gaan er niet door weg.  

c) het innemen van een plant of homeopathisch middel die op die specifieke frequenties kan werken.  Maar dat is minder effectief, duurt veel langer en de hele grote blokkades, trauma’s en aanhechtingen gaan er niet door weg.
Dit geldt ook voor het gebruik van het plant medicijn AYAHUASCA. Ik ben zelf een ayahuasca genezer en heb me van daaruit ontwikkeld tot ENERGY HEALER.
Het gebruik van het plantenbrouwsel ayahuasca  wordt momenteel door veel mensen gezien als een wondermiddel voor het oplossen van allerlei energetische problemen, ziekte, trauma’s,  depressies, uitzichtloosheid. Ayahuasca is een enorme hype geworden en daar trek ik ook veel mensen op aan. Toch zien wij ook daar van de beperkingen als mensen niet ook tegelijkertijd energetisch behandeld worden.  Met name mensen die voor het eerst bij ons komen zien wij dat toch vrijwel iedereen een behandeling nodig heeft om het energiesysteem op te schonen.

De hedendaagse mens heeft meestal geen enkel benul hoe ongelofelijk energetisch vervuild hij/zij is en wat hij/zij meedraagt aan enorme ladingen en belastingen in het energiesysteem. Deze belastingen zijn zowel uit dit leven als uit de vorige levens. Daarmee komen we op het volgende punt.
Alle mensen hebben zeer veel vorige levens ervaren. Die zijn voor de meeste mensen op Aarde een lijdensweg geweest. Honger, ziekte, kou, hitte, oorlogen, gevangenschap, slavenarbeid, zeer moeilijke fysieke levensomstandigheden.
Waarom herinneren we ons dat niet? Omdat het geheugen gewist wordt bij iedere nieuwe geboorte. Is dat iets positiefs? Nee. Wij zijn van mening dat de reïncarnatie cyclus een zielen vangnet is en dat menselijke zielen daar al duizenden jaren in gevangen zitten. Wij zijn ook van mening dat dat allemaal opzettelijk zo gecreëerd is en dat dat niet de WIL van GOD is,  maar dat de wil van een stelletje buitenaardse overheersers is, waarvan de belangrijkste de Annunaki, de Reptielen en de Greys zijn. Want die treffen wij ook in de energiesystemen van de hedendaagse mens aan. Bij IEDEREEN dus. En bij onszelf natuurlijk ook. Wij zaten ook helemaal onder de Reptielen en demonen die leefden op  al onze trauma’s van dit en vorige levens.

Mensen die nog steeds in coma verkeren en van mening zijn dat alles wat wij op Aarde meemaken een soort random event is, waar eigenlijk niemand iets aan kan doen en dat alles zomaar gebeurd of de Wil van God is,  moet maar niet verder lezen. OF JUIST WEL. Want nu komen we aan op het punt waar het echt over gaat. Alle strijd op de planeet, alle oorlogen in welke vorm dan ook zijn uiteindelijk allemaal een

OORLOG OM  ENERGIE

Welke energie? Jouw energie. Jouw levensenergie die jij als fysiek lichaam uitstraalt. Jouw levensenergie is een vibratie, een frequentie. En er bestaan krachten in ons Universum, wij zien het als  wezens die zich voeden met jouw levensenergie. Zij leven in een trillingsfrequentie die net buiten ons gezichtsveld ligt, daar hebben ze wel de nodige maatregelen voor genomen.  Er is voor gezorgd dat via een grid dat rond de Aarde ligt ( een enegetische krachtenveld dat wij waarnemen als een soort gevangenis en dat wij THE MATRIX noemen) dat zij buiten de waarneming van de 5 zintuigen liggen. Is dat expres gedaan? Ja, natuurlijk.  Iedereen die nog steeds van mening is dat alleen datgene kan bestaan, wat ze zelf kunnen zien of waarnemen, moet hier maar ophouden met lezen.    

Waarom weten we dit allemaal niet?
Omdat de CONTROLLERS absoluut niet willen weten dat je het te weten komt. Via Mind Control, media, wetenschap ,televisie, onderwijs, politiek en financieel systeem worden wij  gebombardeerd met een visie op het bestaan hier op Aarde. Dat iedereen denkt dat dat zo hoort, dat dat tot de gewone gang van zaken behoort. TJa, het bestaan van de mensen kenmerkt zich al duizenden jaren lang door lijden, armoe en oorlog. Dus dat dat misschien allemaal opzet is en dat daar een bedoeling achter schuilt, zo snel kom je niet op die gedachten. En nogmaals, er is erg weinig hier op Aarde in 3 D dat meewerkt om de gedachte dat we hier gebruikt en leeggezogen worden vanwege ons levensenergie te stimuleren. Sterker, nog iedereen de dat denkt is een  Complot Denker, een paranoïde idioot  die teveel ayahuasca heeft gedronken ( ik dus).

Maar nogmaals, ik heb twintig jaar kennis en ervaring met energiewerk en  out of  body experience,  met zware sjamanistische trainingen in Brazilië en Ecuador , met mediumschap, met mediatie en ik ben gecertificeerd Pranic Healer. Het feit dat ik zoveel ervaring heb, maakt mij tot een ervaringsdeskundige en ik wens niet veroordeeld te worden voor door mensen die bij wijze van spreken, tot vandaag niet eens wisten dat ze een energiesysteem hadden. Ik heb een neef en dat is een beroemde hartchirurg. De man is professor dokter en heeft twintig jaar ervaring met hart en vaatziekten en hele zware hartoperaties. Als hij iets te melden heeft over het menselijk hart dan doet die man dat op basis van 20 jaar ervaring. En ook al begrijpen we niet precies wat hij je allemaal weet en ziet, we geloven het wel op basis van zijn kennis en ervaring.

En op die manier wil ik ook graag bejegend worden, als iemand met twintig jaar ervaring met het menselijk energiesysteem. Barbara en ik hebben honderden mensen behandeld en daardoor gezien dat het menselijke energie systeem wordt leeg geroofd door wezens die van onze levensenergie leven. Omdat de meeste mensen niet over deze kwaliteit beschikken om het voor hun onzichtbare energie systeem  waar te nemen, dan zou wat wij daarover te melden hebben op zijn minst in overweging genomen kunnen worden. Zeker gezien, de huidige toestand van de wereld.  Want begrijp jij eigenlijk echt wel allemaal hoe het zit. Heb je zulke rotsvaste overtuigingen dat je die niet kan of wil loslaten, omdat anders je hele zorgvuldig door The Matrix geconstrueerde wereldbeeld in elkaar valt. Dat je dan alles in je leven en hier op Aarde in een volledig ander perspectief gaat zien,  wat waarschijnlijk in eerste instantie heel veel ANGST zal oproepen.

Dat is niet mijn bedoeling, maar wel onvermijdelijk. Als het echt waar is, dat wij gevangen zitten in en systeem dat ons voorliegt, bespeeld, als slaven gebruikt in een verdeel en heers tactiek, en als slaven gebruikt om een producent-consument systeem in stand te houden. Als dat echt waar zou zijn??? Wat moeten we dan doen????

En dat is waar we het nu over gaan hebben.

HOE STOP IK DE OORLOG OM MIJN ENERGIE

Ga er om mee te beginnen maar vanuit dat alles wat er ooit tegen je verteld is over het waarom en hoe van deze wereld een Grote, hele Grote Leugen is geweest. Een zeer zorgvuldig geconstrueerde leugen die alle facetten van ons bestaan hier op Aarde bevat.

En die Leugens geloofden jouw ouders, jouw voorouders, onze grote historische helden, iedereen geloofde in de leugens want dat is duizenden jaren lang gaande. Is er nog Oorspronkelijke kennis op de Aarde. Niet tot Nauwelijks.
Is alles wat wij weten en denken te weten gemanipuleerd? Ja. En het is geconstrueerd door wezens die veel intelligenter en technologisch veel verder ontwikkeld zijn Het is een beetje te vergelijken met een kleuter en een volwassen man van vijftig. Waarbij de mens dan de kleuter is en de volwassen man van vijftig een beer van een vent. Wij noemen dat de Annunaki Overlords. Hebben die goede bedoelingen met ons. Nee? Zij menen dat zij Goden zijn, of God, en dat zij hier op Aarde kunnen regelen zoals hen dat goed dunkt, waarbij ze dus existeren, leven van het lijden van de mensheid. En hen om die reden ook altijd in dat lijden zullen houden. Slim he?

Het zijn meesters in het manipuleren van energie en frequenties. Zaken waar de gemiddelde mens op Aarde niets van afweet en niets van begrijpt. Slim he?
Sinds de komst van het digitale zijn we het een beetje gaan begrijpen, want deze wezens zijn zeer geavanceerd in technologie met name digitale technologie. Wij noemen het artificieel. Wij zien hun wereld als een artificiële wereld, die de plaats van de Oorspronkelijke Creatie heeft ingenomen. Zie hiervoor ajb. mijn You Tube film Hannah Klautz  I am One with my Higher Self waar ik dat in een 15 minuten film uitleg aan de hand van tekeningen.

 Wij weten nu:
Hoe de artificiële wereld de plaats van de Oorspronkelijke Creatie heeft ingenomen. En hoe we dat kunnen doorbreken door weer met ons Hoger Zelf verbonden te worden.

Want dat is de enige en permanente oplossing om uit deze gehele artificiële zooi  van lage frequenties  en programmeringen te komen. Goed tot zover. Wordt vervolgd.